Uprzejmie informujemy, że Fundacja You Can Free Us Polska jest w trakcie przekształceń. Związana jest z tym również zmiana nazwy na Fundacja Czas Wolności. Fundacja będzie zajmować się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi oraz pomocą kobietom po traumatycznych doświadczeniach.

  

 

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2015

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2016

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2017