Fundacja YouCanFreeUs Polska działa w 3 obszarach

Prewencja

Prowadzimy szkolenia i warsztaty z tematyki współczesnego niewolnictwa w szkołach średnich oraz w różnego rodzaju zakładach poprawczych, readaptacyjnych a także w jednostkach penitencjarnych. Tematy szkoleń:

  • Jak bezpiecznie szukać pracy za granicą
  • Jakie są metody werbowania do handlu ludźmi
  • Prawa i obowiązki pracodawcy względem pracownika

i inne.

Organizujemy i prowadzimy także szkolenia dla funkcjonariuszy służb takich jak Policja, Służba Więzienna i Straż Graniczna. 

Interwencja

Przeprowadzamy działania typu streetworking - docieramy do ofiar przymusowej prostytucji, oferujemy pomoc i przekazujemy odpowiednie informacje. Celem tych działań jest uratowanie jak największej ilości osób, które są ofiarami współczesnego niewolnictwa w obszarze seks biznesu.

Pomagamy także i interweniujemy wśród osób poszkodowanych procederem pracy przymusowej. Wśród beneficjentów znajdują się obywatele takich krajów jak: Ukraina, Białoruś, Bułgaria i wiele innych.

Readaptacja

Prowadzimy miejsca bezpiecznego schronienia dla ofiar przymusowej prostytucji, gdzie zapewniamy im pomoc medyczną, a także opiekę psychologiczną i trening zawodowy.

 

Poniżej sprawozdania merytoryczne z działalności Fundacji za poprzednie lata.

 

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2015

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2016

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2017