O nas

Walka z handlem ludźmi to walka naszego pokolenia. Najbardziej palący problem społeczny naszego czasu.

YouCanFree.Us jest międzynarodową organizacją praw człowieka, która walczy z handlem ludźmi na świecie poprzez ratunek i rehabilitację. Jesteśmy głosem poszkodowanych. Ratujemy kobiety i dzieci z niewolnictwa oraz komercyjnego wykorzystania seksualnego. Zapewniamy im psychospołeczną opiekę, całościowe uzdrowienie oraz pomagamy im w powrocie do życia w społeczeństwie.

Naszą walkę ze współczesnym niewolnictwem rozpoczęliśmy w 2010 roku. Pierwszy nasz oddział powstał w New Delhi (Indie), a obecnie działania prowadzimy głównie w Mumbaju (Indie) oraz od lipca 2014 roku również w Polsce. Naszymi najważniejszymi aktywnościami były dotąd: ratowanie ofiar w Indiach oraz ich rehabilitacja i organizowanie kampanii zwiększających świadomość problemu handlu ludźmi w społeczeństwie.

Organizowaliśmy takie wydarzenia jak biegi na pięć kilometrów, pokazy mody, wystawy sztuki. Braliśmy udział w audycjach telewizyjnych i radiowych nadawanych w wielu miastach Stanów Zjednoczonych i Kanady. Udzielaliśmy również wywiadów prasowych i radiowych w Polsce, gdzie przeprowadziliśmy szereg wykładów w szkołach, na uniwersytetach i podczas różnego rodzaju wydarzeń. Wkrótce zostanie również uruchomione miejsce schronienia i rehabilitacji dla poszkodowanych kobiet w Polsce.

  Prewencja

Ten obszar naszej pracy skupia się na strategiach prewencyjnych oraz poszerzaniu świadomości społecznej.

  Uwolnienie

Uwalniamy kobiety z domów publicznych – poprzez współpracę z władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi.

  Rozwój

Pomagamy naszym podopiecznym, udzielając im pomocy i edukacji w oparciu o indywidualne potrzeby.

  Ukierunkowanie

Pomagamy naszym podopiecznym zdobyć pracę i wspieramy je w zarządzaniu ich budżetem, kiedy stawiają pierwsze kroki do samodzielności.