Szanowni Państwo, 

 Informujemy, że właśnie wprowadziliśmy zmiany w naszej polityce prywatności Fundacji, dzięki czemu została ona dostosowana do nowych przepisów ochrony danych osobowych – opartych o założenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Poniżej zamieszczamy wyciąg dotyczący najważniejszych obszarów: 

1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Fundacja "You Can Free Us Polska", Warszawa 03-219, ul. Elektronowa 10, KRS 0000571328, NIP 5242784048, http://www.youcanfreeus.pl. (Fundacja). 

2. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora w celach realizacji usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (kontakt z klientem, podpisanie umowy, realizacja wymogów księgowo-podatkowych, realizacja wysyłki korespondencji, marketing usług własnych oraz podmiotów współpracujących, wysyłanie informacji handlowych oraz innych drogą elektroniczną - za zgodą klienta). 

3. Dane osobowe klienta mogą być udostępniane lub powierzane innym odbiorcom (np. biuro księgowo-kadrowe, biuro prawne, bank, firmy dostarczające programy zarządzania biurem oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane na stronach internetowych, podmioty urzędowe współpracujące z Fundacją w ramach jej statutowego przedmiotu działalności). 

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez klienta lub ich przetwarzanie niezbędne do wykonania statutowego przedmiotu działalności Fundacji, umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel Administratora a także na potrzeby ewentualnych roszczeń (Art. 6 ust/ 1 lit. a, b, f rozporządzenia).  

5. Dane osobowe klienta będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony (5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego na potrzeby urzędu skarbowego, 10 lat przewidziane dla przedawnienia roszczeń).  

6. W przypadku, jeśli umowa nie zostanie z klientem zawarta lub Fundacja odmówi realizacji swoich statutowych czynności na rzecz klienta, bądź nie będzie w stanie ich wykonać dane osobowe zostaną trwale usunięte z bazy danych, lub będą przetwarzane na potrzeby realizacji innych celów- np. przesyłanie drogą elektroniczną informacji o sprawie). 

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy i/lub zapewnienia realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami bądź realizacji statutowych czynności Fundacji na rzecz klienta. 

8. Dane klienta nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że wystąpi taka konieczność z uwagi na realizację statutowych czynności Fundacji na rzecz klienta. 

9. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

10. Klientowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym oraz do przeniesienia swoich danych udzielonych Administratorowi w związku z wykonywaniem przez niego swoich statutowych czynności. 

11. Dane klienta będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu ( art. 22 ust 1 i 4 rozporządzenia) w celu doboru spersonalizowanej oferty spełniającej oczekiwania i warunku klienta. 

12. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub w wypadku gdy przetwarzanie narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

W imieniu Fundacji "You Can Free Us Polska" 

Agata Witkowska Prezes Zarządu